Ռաֆֆի, Սալբի ազգային վիպասանութիւն Պասկահյոց կեանքից հտր Ա.: 1911, էջ 542:

Gewicht0,8 kg
Größe23,5 × 15 × 2,5 cm