In stock

Ոսկեան Հ. Հ., Սեբաստիայի վանքերը: Ա. Մաս. Սեբաստիա քաղաքի վանքերը

6,60 

Ոսկեան Հ. Հ., Սեբաստիայի վանքերը: Ա.Մաս. Սեբաստիա քաղաքի վանքերը: Վիեննա 1946, էջ 79+ԺԱ (Ազգ. Մատ. թիւ 154):

Ոսկեան Հ. Հ., Սեբաստիայի վանքերը: Ա.Մաս. Սեբաստիա քաղաքի վանքերը: Վիեննա 1946, էջ 79+ԺԱ (Ազգ. Մատ. թիւ 154):

Gewicht 0.08 kg
Größe 20 × 13 × 0.5 cm