Ոսկեան Հ. Հ., Եղիա Աստուածատուրեան -Մշեղեան եւ իր գրական արտադրութիւնները: Վիեննա 1927, էջ 90 (Ազգ. Մատ. թիւ 117):

Gewicht0,08 kg
Größe20 × 13 × 0,4 cm