Ոսկեան Հ. Հ., Գնունեաց եւ Ռշտունեաց Նախարարոիւթիւնները: Վիեննա 1952, էջ 156+Ը (Ազգ. Մատ. թիւ 171):

Gewicht0,13 kg
Größe20 × 13 × 0,7 cm