Շահանադուխտ, Երջանկութիւնը, որ իմս չէր: Վիեննա 1989, էջ 224:

Gewicht0,31 kg
Größe20 × 13,5 × 1,5 cm