Մովսէսեան Հ. Ղ., Անարատին Ժպիտը: Պէյրութ 1978, էջ 141:

Gewicht0,15 kg
Größe20 × 13,5 × 0,7 cm