Հայունի Մեսրոպ, Կեանքի Հեռապատկերով: Պէյրութ 1983, էջ 102:

Gewicht0,13 kg
Größe20 × 13,5 × 0,7 cm