Կոգեան Հ. Ս., Հայադրոշմ գեղեցկութիւն: Վիեննա 1987, էջ 61:

Gewicht0,1 kg
Größe20 × 13,5 × 0,5 cm