Ինգլիզեան Հ. Վ., Հայաստան Երեքգլխեան կռիւներուգ սկսբնաւորութեան հոսանքին մէջ: Վիեննա 1957, էջ 44 (Ազգ. Մատ. թիւ 181):

Gewicht0,05 kg
Größe20 × 13 × 0,3 cm