Թօփալեան Հ. Մ., 50 Տարի Քահանայ Գերպ. Գրիգորիս Վրդ. Մանեան, Ընդհ. Աբբահայր Վիենն. Մխիթ. Միաբանութեան: 1979, էջ 46: