Զօրենց Վարդան, Քրիստոս Աստուած անհրաժեշտ: Վիեննա 1991, էջ 72:

Gewicht0,1 kg
Größe20 × 13,5 × 0,6 cm