Զօրենց Վարդան, Պահանջելու պէս խնդրանք իբրեւ: Վիեննա 1986, էջ 54:

Gewicht0,09 kg
Größe20 × 13,5 × 0,5 cm