Զօրենց Վարդան, Հինը որ նոր պիտի ըլլայ: 1975 էջ 80: