Զօրենց Վարդան, Հաշուի նստիլ ու հաշիւ տալ: Վիեննա 1989, էջ 64:

Gewicht0,1 kg
Größe20 × 13,5 × 0,6 cm