Զօրենց Վարդան, Ժամանակը մենք ենք: Պէյրութ 1995, էջ 80:

Gewicht0,1 kg
Größe19,5 × 13,5 × 0,7 cm