Զորենց Վարդան, Միայն մէկ Ժամ: Վիեննա 1987, էջ 68:

Gewicht0,08 kg
Größe20 × 13,5 × 0,5 cm