Զորենց Վարդան, Բռունցքի նման: Վիեննա 1986, էջ 69:

Gewicht0,11 kg
Größe20 × 13,5 × 0,7 cm