Գուշակեան Թ, Արք.,, Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Ս. Նշանի վանուց ի Սեբաստիա: Վիեննա 1961, էջ 140+Ժ:

Gewicht0,34 kg
Größe31 × 21,5 × 0,7 cm