Գովրիկեան Հ. Գ, Հայք յԵղիսաբեթուպոլիս Դրանսիլուանիոյ. Հտր. Բ. 1780-1825: Վիեննա 1899, էջ 558+Է (Ազգ. Մատ. թիւ 33):

Gewicht0,52 kg
Größe20 × 13 × 2,4 cm