Բուշհաուզէն Հ. Հ., Նկարազարդ հայկակակն Ձեռագիրներ Մխիթ. Միաբ. Ի Վիեննա: 1978 էջ, 45 250 տախտակներ: