Անասեան Յ. Ս., Հետազօտական Ակնարկներ: Վիեննա 1984, էջ 168 (Ազգ. Մատ. թիւ 226):

Gewicht0,15 kg
Größe19 × 12 × 0,7 cm