Ակինեան Հ. Ն., Մատենագրական հետազօտութիւններ Հտր. Դ: Վիեննա 1938, էջ 406+Ժ (Ազգ. Մատ. թիւ 145):

Gewicht0,43 kg
Größe20 × 13 × 2,2 cm