Աբեղեան Ա., Դորբատի հայ ուսանութիւնը: Վիեննա 1942, էջ 44 (Ազգ. Մատ. թիւ 150):

Gewicht0,05 kg
Größe20 × 13 × 0,4 cm