Աբգարեան Հ. Գ., Խորհրդածութիւններ: Վիեննա 1986, էջ 40:

Gewicht0,07 kg
Größe20 × 13,5 × 0,3 cm